תפריטים

תפריטים
תפריט המסעדה

*תקף לסניפים אשדוד, חולון, ראשון לציון

תפריטים
תפריט המסעדה כשר

*תקף לסניף סינמה ירושלים

תפריטים
תפריט המסעדה

*תקף לסניפים אשדוד, חולון, ראשון לציון

תפריטים
תפריט המסעדה כשר

*תקף לסניף סינמה ירושלים