תפריטים

תפריט המסעדה

*תקף לסניפים אשדוד, חולון, ראשון לציון

תפריט המסעדה כשר

*תקף לסניף סינמה ירושלים

תפריט המסעדה

*תקף לסניפים אשדוד, חולון, ראשון לציון

תפריט המסעדה כשר

*תקף לסניף סינמה ירושלים